Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OR.272.12.2015

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Aktualizacja „Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020”, przyjętego uchwałą NR XXVI/183/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 października 2014 r. http://www.spzambrow.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=91514
  2. Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2015 r.
  3. Warunki płatności: Przelewem, po wykonaniu przedmiotu zamówienia
  4. Warunki dodatkowe: Opracowanie powinno spełniać wymagania określone w ustawie dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 i z 2015 r. poz. 349) oraz zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia i konsultacje. Zaktualizowany projekt „Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020” powinien spełniać warunki formalno-prawne, umożliwiające przyjęcie go przez Radę Powiatu Zambrowskiego.
  5. Kryteria oceny ofert: cena

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na druku zgodnym z załączonym wzorem.

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, Sekretariat do 21 września 2015 r.

Termin otwarcia ofert: 22 września 2015 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sekretarz Powiatu Ireneusz Ślesiński

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zaproszenie do złożenia oferty.docx)Zaproszenie do złożenia oferty.docx 17 kB