Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

123

Zakończenie i ocena efektów realizacji projektu to jedno z działań przewidzianych  w ramach Projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Projekt zrealizowało Starostwo Powiatowe w Zambrowie w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie. Współrealizatorami projektu były jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zambrowski : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie. W dniu 13 grudnia 2017 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Zambrowie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Powiatu Zambrowskiego, wójtowie gmin, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu zambrowskiego a także pedagodzy szkolni i rodzice. Pani Iwona Urszula Romanek w formie prezentacji multimedialnej omówiła działania zrealizowane w projekcie oraz przedstawiła ich efekty. Mówiła, że realizacja projektu w szkołach i placówkach oświatowych przyczyniła się do podniesienia wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat uzależnień psychoaktywnych i behawioralnych. Wykłady i warsztaty pogłębiły świadomość  istniejących zagrożeń oraz dały rodzicom i nauczycielom wiedzę o możliwościach i metodach wsparcia dziecka zagrożonego uzależnieniem.      

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  1. Wystawienie przedstawień „Dopalaczom mówimy STOP” o „Mowa nienawiści w Internecie” przygotowanych przez grupy dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu – teatrzyk Kamishibai.
  2. Przeprowadzenie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych warsztatów uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, dopalaczy, zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
  3. Przeprowadzenie warsztatów dla Rodziców dzieci z terenu powiatu zambrowskiego  w ramach Akademii Rodzica dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a  także konsekwencji tych zachowań na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie.
  4. Konsultacje ze specjalistą uzależnień od Internetu, dopalaczy, środków psychoaktywnych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedgogicznej w Zambrowie.
  5. Spotkania przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie z uczniami szkół z terenu powiatu zambrowskiego na temat: „Konsekwencje prawne i moralne będące skutkiem uzależnień”.
  6. Konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet” o zasięgu powiatowym na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. 
  7. Konkurs plastyczny „Dzieci w sieci” przeprowadzony na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu zambrowskiego zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zambrowie.
  8. Wystawienie spektaklu profilaktycznego „Cybernetyczne sny”, zorganizowany przez   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.
  9. Konferencja na temat „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży – fonoholizm oraz inne związane z cyberprzemocą  - sygnały ostrzegawcze i sposoby pomocy” pod patronatem Łomżyńskiego Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego zorganizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.
  10. Zakończenie i ocena efektów realizacji projektu - zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt z udziałem przedstawicieli samorządów przez Bursę Szkolną Nr 1 w Zambrowie.

Pan Robert Maciej Rosiak – Starosta Zambrowski w swoim wystąpieniu poinformował, że projekt skierowany był do bardzo szerokiej grupy odbiorców, obejmował wszystkie kategorie młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne a także przedszkola (konkurs plastyczny). Skierowany był do odbiorców z terenu całego powiatu zambrowskiego. Grupę docelową stanowiły: dzieci i młodzież szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu zambrowskiego, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni.  We wszystkich działaniach wzięło udział ponad 2300 odbiorców bezpośrednich.

Całkowita wartość projektu 92 049,00 zł, w tym kwota dotacji 68 987,00 zł i wkład własny Powiatu Zambrowskiego 23 062,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.09.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Starosta Zambrowski podziękował Pani Teresie Grodzkiej – Wójt Gminy Rutki, Panu Jarosławowi Cukiermanowi – Wójtowi Gminy Szumowo, Panu Sylwestrowi Jaworowskiemu – Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne za umożliwienie przeprowadzenia tych działań w szkołach prowadzonych przez gminne jednostki samorządu terytorialnego.

Starosta Zambrowski szczególne podziękowania skierował do dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych, którzy współrealizowali projekt tj. Pani Katarzyna Jakimiuk -  Baran – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu, Pani Barbara Anna Grabowska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie, Pan Jan Marian Pilch – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, Pani Iwona Urszula Romanek – dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie.

Starosta Zambrowski podziękował przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, którzy przeprowadzili spotkania z młodzieżą: funkcjonariusz mł. asp. Agnieszka Predko i st. tech. Ewa Selerowska, pracownik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Pan Robert Maciej Rosiak podziękował  nauczycielom, wychowawcom i wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu.

Na zakończenie wszystkim uczestnikom spotkania została rozdana publikacja podsumowująca projekt. Publikację pod redakcją: Pani Joanny Mrozowskiej i Pana Roberta Mrozowskiego – nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie wydało Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

Spotkanie podsumowujące stanowiące zakończenie i ocenę efektów realizacji projektu zorganizowała Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie jako jednostka współrealizująca projekt.

Powyższe działanie jak i cały Projekt „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” dofinansowano w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.