Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

123

Zakończenie i ocena efektów realizacji projektu to jedno z działań przewidzianych  w ramach Projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Projekt zrealizowało Starostwo Powiatowe w Zambrowie w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie. Współrealizatorami projektu były jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zambrowski : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie. W dniu 13 grudnia 2017 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Zambrowie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Powiatu Zambrowskiego, wójtowie gmin, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu zambrowskiego a także pedagodzy szkolni i rodzice. Pani Iwona Urszula Romanek w formie prezentacji multimedialnej omówiła działania zrealizowane w projekcie oraz przedstawiła ich efekty. Mówiła, że realizacja projektu w szkołach i placówkach oświatowych przyczyniła się do podniesienia wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat uzależnień psychoaktywnych i behawioralnych. Wykłady i warsztaty pogłębiły świadomość  istniejących zagrożeń oraz dały rodzicom i nauczycielom wiedzę o możliwościach i metodach wsparcia dziecka zagrożonego uzależnieniem.      

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  1. Wystawienie przedstawień „Dopalaczom mówimy STOP” o „Mowa nienawiści w Internecie” przygotowanych przez grupy dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu – teatrzyk Kamishibai.
  2. Przeprowadzenie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych warsztatów uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, dopalaczy, zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
  3. Przeprowadzenie warsztatów dla Rodziców dzieci z terenu powiatu zambrowskiego  w ramach Akademii Rodzica dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a  także konsekwencji tych zachowań na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie.
  4. Konsultacje ze specjalistą uzależnień od Internetu, dopalaczy, środków psychoaktywnych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedgogicznej w Zambrowie.
  5. Spotkania przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie z uczniami szkół z terenu powiatu zambrowskiego na temat: „Konsekwencje prawne i moralne będące skutkiem uzależnień”.
  6. Konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet” o zasięgu powiatowym na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. 
  7. Konkurs plastyczny „Dzieci w sieci” przeprowadzony na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu zambrowskiego zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zambrowie.
  8. Wystawienie spektaklu profilaktycznego „Cybernetyczne sny”, zorganizowany przez   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.
  9. Konferencja na temat „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży – fonoholizm oraz inne związane z cyberprzemocą  - sygnały ostrzegawcze i sposoby pomocy” pod patronatem Łomżyńskiego Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego zorganizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.
  10. Zakończenie i ocena efektów realizacji projektu - zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt z udziałem przedstawicieli samorządów przez Bursę Szkolną Nr 1 w Zambrowie.

Pan Robert Maciej Rosiak – Starosta Zambrowski w swoim wystąpieniu poinformował, że projekt skierowany był do bardzo szerokiej grupy odbiorców, obejmował wszystkie kategorie młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne a także przedszkola (konkurs plastyczny). Skierowany był do odbiorców z terenu całego powiatu zambrowskiego. Grupę docelową stanowiły: dzieci i młodzież szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu zambrowskiego, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni.  We wszystkich działaniach wzięło udział ponad 2300 odbiorców bezpośrednich.

Całkowita wartość projektu 92 049,00 zł, w tym kwota dotacji 68 987,00 zł i wkład własny Powiatu Zambrowskiego 23 062,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.09.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Starosta Zambrowski podziękował Pani Teresie Grodzkiej – Wójt Gminy Rutki, Panu Jarosławowi Cukiermanowi – Wójtowi Gminy Szumowo, Panu Sylwestrowi Jaworowskiemu – Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne za umożliwienie przeprowadzenia tych działań w szkołach prowadzonych przez gminne jednostki samorządu terytorialnego.

Starosta Zambrowski szczególne podziękowania skierował do dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych, którzy współrealizowali projekt tj. Pani Katarzyna Jakimiuk -  Baran – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu, Pani Barbara Anna Grabowska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie, Pan Jan Marian Pilch – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, Pani Iwona Urszula Romanek – dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie.

Starosta Zambrowski podziękował przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, którzy przeprowadzili spotkania z młodzieżą: funkcjonariusz mł. asp. Agnieszka Predko i st. tech. Ewa Selerowska, pracownik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Pan Robert Maciej Rosiak podziękował  nauczycielom, wychowawcom i wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu.

Na zakończenie wszystkim uczestnikom spotkania została rozdana publikacja podsumowująca projekt. Publikację pod redakcją: Pani Joanny Mrozowskiej i Pana Roberta Mrozowskiego – nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie wydało Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

Spotkanie podsumowujące stanowiące zakończenie i ocenę efektów realizacji projektu zorganizowała Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie jako jednostka współrealizująca projekt.

Powyższe działanie jak i cały Projekt „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” dofinansowano w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.