123

Spotkania warsztatowe w ramach Akademii Rodzica i Wychowawcy dotyczące zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży a także konsekwencje tych zachowań, były jednym z działań w ramach Projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Zgodnie z założeniami projektu na realizację tego działania zaplanowano łącznie 10 godzin, których realizacja odbywała  się podczas pięciu spotkań, każde po 2 godziny. Warsztaty w listopadzie odbyły się
w dniach 07.11.2017 r. i 21.11.2017 r. łącznie w warsztatach wzięło udział 33 osoby. Celem warsztatów było:  wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiazywaniu trudnych sytuacji,  wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dzieci, wspieranie dziecka w trudnych sytuacjach, pogłębianie świadomości na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, uświadomienie zagrożeń współczesnego świata, kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmów z nastolatkiem o zagrożeniach związanych z narkotykami, dopalaczami, alkoholem, papierosami, Internetem, uświadomienie znaczenia wspólnego spędzania czasu
z dzieckiem, wspieranie w poszukiwaniu i rozwijaniu zainteresowań.

W trakcie zajęć poruszane były zagadnienia: zasady funkcjonowania zdrowej kochającej się rodziny, czynniki chroniące dzieci i młodzież przez zagrożeniami, w tym uzależnieniami, zasady relacji rodzicielskiej/wychowawczej sprzyjającej konstruktywnemu rozwojowi rodziny dzieci i młodzieży oraz budującej poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży środki psychoaktywne, dopalacze, uzależnienia behawioralne, nauka praktyczna dialogu motywującego jako metody nawiązywania kontaktu z młodzieżą i motywowania do zmiany zachowań. W czasie zajęć wykorzystywane były fragmenty filmów edukacyjnych oraz zdjęć obrazujących mechanizmy neuropsychologiczne pokazujące mechanizmy dążenia do dostarczania sobie przyjemności i wchodzenia w uzależnienia.

Zajęcia prowadzone były psychologicznymi metodami aktywnymi przez Pawła Romualda Kołakowskiego – sperwizora, specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa klinicznego.

Organizatorem warsztatów była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i na terenie tej jednostki oświatowej zostały one zrealizowane.

Powyższe działanie jak i cały Projekt „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” dofinansowano w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.