Spotkania warsztatowe w ramach Akademii Rodzica i Wychowawcy dotyczące zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży a także konsekwencje tych zachowań, to jedno z działań  w ramach Projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Zgodnie z założeniami projektu na realizację tego działania zaplanowano łącznie 10 godzin, których realizacja odbywa się podczas pięciu spotkań, każde po 2 godziny. Warsztaty rozpoczęto w dniu 10 października a kolejne spotkania odbyły się w dniach 17 i 24 października 2017 r. Z rodzicami i wychowawcami podczas warsztatów spotkali się także Starosta Zambrowski – Robert Maciej Rosiak i Wicestarosta Zambrowski – Stanisław Rykaczewski. Celem warsztatów jest uświadomienie zagrożeń współczesnego świata, nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z dziećmi o zagrożeniach związanych z narkotykami, dopalaczami, alkoholem, papierosami, Internetem a także kształtowanie umiejętności wyznaczania granic, nawiązanie dialogu. Warsztaty przyczynią się także do upowszechniania wiedzy dotyczącej przyczyn i skutków uzależnień, budowania i rozwijania umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Warsztaty organizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie jako jednostka współrealizująca projekt. Spotkania z rodzicami i wychowawcami prowadzi specjalista psychoterapii uzależnień – Pan Paweł Romuald Kołakowski.

Powyższe działanie jak i cały Projekt „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” dofinansowano w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”