Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

123

Powiat Zambrowski oraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zambrowie organizują konkurs plastyczny "Dzieci w sieci" w ramach projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 -2017". Poniżej regulamin konkursu:

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
  w ramach projektu ,,Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci
  i młodzieży’’.
 2. Adresatami konkursu są dzieci ze szkół podstawowych  i przedszkoli z powiatu zambrowskiego.
 3. Celem konkursu jest :
 • o propagowanie właściwych postaw bezpiecznego korzystania z internetu  oraz  zachowań wobec zagrożeń płynących z internetu,
 • o budzenie świadomości w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie
  w sieci,
 • o wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
 • o kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy.
 1. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech etapach:

I etap –  wykonanie prac plastycznych przez uczniów (do 23.10.2017r.). Dostarczenie opisanych prac ( Imię i Nazwisko, klasa, szkoła, nr. telefonu) do poradni przez dzieci, rodziców i nauczycieli.

II etap – wybranie przez komisję poradni prac zwycięskich (26.10.2017r.) i ogłoszenie wyników 27.10.2017

III etap- wystawa prac konkursowych w okresie 27.10.2017-30.11.2017 w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Zambrowie.

IV etap- podsumowanie konkursu w ramach projektu,, Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży’’ oraz  wręczenie nagród 30.11.2017 r.

Uwaga: w przypadku zmian dotyczących przebiegu konkursu, organizator zobowiązuje się do powiadomienia o zaistniałych zmianach.

Organizacja i przebieg konkursu:

 1. Szkoły  przesyłają najlepsze prace plastyczne do  Konkursu  na adres Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie:

    z dopiskiem Konkurs plastyczny „Dzieci w sieci”

   tel./fax. (86) 271 21 78 w terminie do 23 października 2017r.

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Dzieci w sieci”.
 2. Technika wykonania i format prac dowolny.
 3. Praca przesłana na konkurs musi w całości zostać wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu,  w przeciwnym razie zostanie ona zdyskwalifikowana.
 4. Ostateczny termin dostarczenia prac plastycznych upływa 23 października 2017r.
 5. Prace sprawdza niezależna komisja, powołana przez organizatora
 6. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora nie podlegają zwrotowi.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania  i wykorzystania prac konkursowych.
 8. Dla prac zwycięskich za miejsce I, II i III przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 9. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego  www.powiatzambrowski.com w dniu 27.10.2017 r. oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie www.pppzambrow.szkolnastrona.pl.

Powyższe działania jak i całość projektu dofinansowano w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 -2017".