Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

123

Starostwo Powiatowe w Zambrowie  i Komenda Powiatowa Policji  w Zambrowie zapraszają placówki oświatowe z terenu powiatu zambrowskiego do udziału  w  projekcie pt. „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” realizowanym w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, obszar działania – 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci   i młodzieży. 

Jednostki oświatowe będące współrealizatorami Projektu:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu,
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie,
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie,
 4. Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie.

W ramach projektu przewidziane są do realizacji następujące przedsięwzięcia:

 1. Wystawienie przedstawień „Dopalaczom mówimy STOP” o „Mowa nienawiści w Internecie” przygotowanych przez grupy dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu – teatrzyk Kamishibai.
 2. Przeprowadzenie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych warsztatów uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, dopalaczy, zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 3. Przeprowadzenie warsztatów dla Rodziców dzieci z terenu powiatu zambrowskiego  w ramach Akademii Rodzica dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a  także konsekwencji tych zachowań na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie.
 4. Konsultacje ze specjalistą uzależnień od Internetu, dopalaczy, środków psychoaktywnych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie.
 5. Spotkania przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie z uczniami szkół z terenu powiatu zambrowskiego na temat: „Konsekwencje prawne i moralne będące skutkiem uzależnień”.
 6. Konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet” o zasięgu powiatowym na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. 
 7. Konkurs plastyczny „Dzieci w sieci” przeprowadzony na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu zambrowskiego zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zambrowie.
 8. Wystawienie spektaklu profilaktycznego „Cybernetyczny sen”, zorganizowane przez   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.
 9. Konferencja na temat „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży – fonoholizm oraz inne związane z cyberprzemocą  - sygnały ostrzegawcze i sposoby pomocy” pod patronatem Łomżyńskiego Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego zorganizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.
 10. Zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt z udziałem przedstawicieli samorządów przez Bursę Szkolną Nr 1 w Zambrowie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych przedsięwzięć będą pojawiać się systematycznie na lokalnych portalach internetowych oraz stronach internetowych szkół i placówek zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt dofinansowano w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Całkowita wartość projektu 92 049,00 zł, w tym kwota dotacji 68 987,00 zł i wkład własny Powiatu Zambrowskiego 23 062,00 zł. Okres realizacji projektu do 31 grudnia 2017 r.