Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

INFORMACJA

o zgłaszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

            Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zamierza powołać komisję konkursową w celu opiniowania ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

            W skład komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

            W związku z powyższym zwracam się z uprzejma prośbą do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowej.

            Zgłoszenia osób do komisji konkursowej można dokonać:

  • Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów;
  • e–mailem: ,

w terminie do dnia 12 marca 2018 r.

                                                                                                                                                                                                       Starosta Zambrowski

                                                                                                                                                                                                       Robert Maciej Rosiak