Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Ogłasza się, że w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja na temat działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2017 rok.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2018-2023;
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2018;
  3. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok;
  4. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 roku;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  6. wyrażenia zgody na realizację projektu „Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”;
  7. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego;
  8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zambrowskiego;
  9. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2018;
  10. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
  11. zatwierdzenia planów pracy komisji rady na 2018 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.