Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Ulica Magazynowa w Zambrowie doczeka się przebudowy. Mimo braku wsparcia ze strony Gminy Miasta Zambrów, Zarząd Powiatu Zambrowskiego wygospodarował środki i własnymi siłami przebuduje odcinek wymagający remontu.

Wczoraj (13.06) w gabinecie Starosty Zambrowskiego podpisano umowę z firmą STRABAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wykonanie inwestycji „Przebudowy drogi powiatowej ul. Magazynowej w Zambrowie”. Zarząd Powiatu Zambrowskiego reprezentowali Starosta Robert Maciej Rosiak oraz Wicestarosta Stanisław Rykaczewski. Przy podpisaniu umowy obecni byli również Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego Marek Niewiński oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rzepiński i Krystyna Gosk.

„Jest to inwestycja, na którą czekaliśmy bardzo długo. Podpisujemy dziś umowę na wykonanie przebudowy tej ulicy.  Jest to efekt konsekwentnej pracy Zarządu Powiatu i bardzo dobrej współpracy z radnymi Rady Powiatu Zambrowskiego tworzącymi koalicję. Dzięki reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Zambrowie i likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg uzyskaliśmy kilkaset tysięcy zł. oszczędności.  Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczamy przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej. Cieszę się, że mieszkańcy Zambrowa a w szczególności ulicy Magazynowej doczekają się dobrej drogi. Inwestycję chcemy zrealizować do 31 sierpnia 2017 r. tak by nie było problemów z normalnym funkcjonowaniem miejskiego przedszkola znajdującego się przy ul. Magazynowej” – powiedział na wstępie Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak. „Cieszymy się, że możemy zrealizować tę inwestycję. Jest ona kontrowersyjna z tego względu, że można ją było wykonać dużo wcześniej. Nie było jedności w radzie przy uchwalaniu budżetu. Opozycja robiła swoje. Upór koalicji był jednak duży. Pomimo braku dofinansowania ze strony samorządu miejskiego, gdzie znajduje się ul. Magazynowa, udało się w ramach naszych skromnych możliwości budżetowych wygospodarować środki i robimy tę inwestycję samodzielnie” – dodał Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski.

Przypomnijmy, że wniosek do budżetu o przebudowę ul. Magazynowej złożył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran: „Bardzo cieszę się z faktu podpisania umowy na remont ul. Magazynowej. Stanie się to  wbrew opinii niektórych radnych, którzy twierdzili, że nie dojdzie on w tym roku do skutku. Jako radny dotrzymałem słowa. Bolączką jest fakt braku współpracy między samorządami, czego efektem będzie brak zatoczki przy przedszkolu miejskim, co usprawniłoby drożność tej drogi, szczególnie przed godz. 8:00 rano. Trzeba powiedzieć otwarcie dlaczego do tego remontu dochodzi dopiero teraz. Nasz samorząd liczył na współpracę z Miastem Zambrów. Przez ostatnie lata próbowaliśmy tę współpracę nawiązać. Niestety bez skutku. Mam nadzieję, że wyremontowana droga posłuży jak najdłużej” – powiedział radny Sławomir Baran. 

Inwestycja zostanie wykonana za kwotę 484 027,39 zł. Zgodnie z umową plac budowy będzie przekazany wykonawcy 20 czerwca 2017 r. Ma on czas na wykonanie zadania do dnia 31 sierpnia 2017 r.   W ramach inwestycji przewidziano wykonanie mechanicznego rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, wykonanie podbudowy z kruszyw, podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych klińcowo-żwirowych, czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej, bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna, regulacji pionowej studzienek kanałowych i kratek ściekowych oraz oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.