Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

„(…)chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym w dniu dzisiejszym, jako Zarząd otrzymaliśmy absolutorium. Do wykonania tego budżetu przyczyniło się wiele osób (...)” powiedział Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, dziękując Radzie Powiatu za udzielone absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r.

W piątek (3 czerwca) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyła się XX sesja Rady Powiatu Zambrowskiego. Najważniejszym jej punktem było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zambrowskiego, który otrzymał je przy trzech głosach „przeciw” i 11 „za”.

W trakcie sesji podjęto również 12 innych projektów uchwał, a dotyczyły one: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020, współfinansowania projektu „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o., wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”, uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego, ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie, ustalenia wysokości pomocy na usamodzielnienie osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze partnera do realizacji programu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych”, przystąpienia do projektu „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”.