Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie Dariusz Olszewski podpisali umowy na dofinansowanie projektów realizowanych przez zambrowski PUP, których celem jest aktywizacja osób bezrobotnych oraz zwiększenie zdolności zatrudnienia.

Pierwszy z projektów nosi nazwę „Aktywność szansą na zatrudnienie (III)”. Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim. Z projektu skorzystać mogą osoby należące do co najmniej jeden z następujących grup: w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem objęte zostaną 62 osoby bezrobotne, w tym 37 osób w formie stażu, 10 osób jednorazowymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 15 osób na doposażenie stanowiska pracy. Wartość dofinansowania wynosi 813 667,00 zł.

Kolejny dofinansowany projekt to „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (III)”. Jego celem jest zwiększenie zdolności zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia w powiecie zambrowskim. Skierowany jest on do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I bądź II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparciem objętych zostanie 127 osób (60 kobiet i 37 mężczyzn), w tym 102 osoby w formie stażu, 10 osób w formie szkoleń, 10 osób jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej oraz 5 osób bonami na zasiedlenie. Wartość dofinansowania wynosi 1 112 154,00 zł.

Oprócz tego PUP w Zambrowie bierze udział w projekcie „Pendolino do zatrudnienia”, który skierowany jest do osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie, zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub II, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu wsparciem w formie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego objętych zostanie 82 osoby. Wartość całego projektu wynosi 2 527 000,00 zł, z czego dofinansowanie to 2 400 000,00 zł. Liderem projektu jest Powiat Łomżyński oraz PUP w Łomży, partnerami natomiast Powiat Zambrowski, PUP w Zambrowie, Powiat Kolneński oraz PUP w Kolnie.