Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

W środę (12 kwietnia) w Sali przy alei Wojska Polskiego 27A odbyło się Seminarium Informacyjne na temat Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Narodowej Grupie Organizacji (NGO). W spotkaniu udział wzięli Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu zambrowskiego.

Podczas seminarium poruszony został temat pozyskiwania dotacji unijnych przez organizację, współpracy z NGO dla zwiększenia efektywności działań oraz  korzyści z przynależności do Federacji i NGO, dzięki którym organizacje z naszego Powiatu będą mogły rozwijać się oraz przez kontakt z innymi tego typu instytucjami z województwa podlaskiego wdrażać nowe innowacje. Organizacje zostały poinformowane też o możliwości łączenia sił podczas Kawiarenki Obywatelskiej dla zwiększenia integracji między organizacjami, władzami lokalnymi oraz społeczeństwem lokalnym.

Starosta Zambrowski poinformował zgromadzonych gości o powiatowych dotacjach dla stowarzyszeń. W tym roku na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych” Zarząd Powiatu Zambrowskiego przyznał dotację w kwocie 9 030,00 zł. (na te zadanie rozpisany został też kolejny konkurs na kwotę 5 970,00 zł.). W tym roku przyznano również 14 750 zł. na  realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Wspieranie inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Zambrowskiego i ich aktywizacja w dziedzinie kultury oraz kultywowanie tradycji”.

Spotkanie zorganizował przedstawiciel białostockiego Stowarzyszenia Europartner AKIE , które od początku roku otworzyło swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym we współpracy z którym prowadzi projekty unijne na terenie naszego Powiatu w celu zmniejszenia bezrobocia i poprawy poziomu życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W celu uzyskania informacji na temat możliwości wzięcia udziału w kursach oraz innych formach wsparcia zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń do pokoju 121.