Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

28 marca Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak oraz Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Program dotyczy bonów szkoleniowych dla mieszkańców Subregionu Łomżyńskiego. Jego beneficjentem jest Miasto Łomża, natomiast partnerami powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży.

Całkowita wartość projektu wynosi  45 550 978,00 zł, przyznane dofinansowanie natomiast to 40 798 358,00 zł. Zakres projektu podzielony jest na dwa poddziałania. W ramach pierwszego przewidziano szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno – zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej. Poddziałanie 3.2.2 obejmuje natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Grupą docelową projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 są o soby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach i osoby starsze będą stanowiły co najmniej 80% osób objętych wsparciem (minimalna łączna liczba uczestników: 2870 osób). Grupą docelową Poddziałania 3.2.2 są natomiast  osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych (minimalna łączna liczba uczestników: 864 osób).

Wykaz kosztów bezpośrednich projektu:

 

3.2.1

3.2.2

Łącznie

Miasto Łomża

liczba osób

290

87

377

koszty bezpośrednie

        2 907 380,00 zł

            1 502 820,00 zł

          4 410 200,00 zł

NOT Łomża

liczba osób

145

44

189

koszty bezpośrednie

        1 453 690,00 zł

               758 640,00 zł

          2 312 330,00 zł

Powiat Bielski

liczba osób

410

124

534

koszty bezpośrednie

        3 997 220,00 zł

            2 037 840,00 zł

          6 035 060,00 zł

Powiat Hajnowski

liczba osób

333

100

433

koszty bezpośrednie

        3 161 106,00 zł

            1 568 400,00 zł

          4 729 506,00 zł

Powiat Kolneński

liczba osób

281

85

366

koszty bezpośrednie

        2 688 842,00 zł

            1 351 500,00 zł

          4 040 342,00 zł

Powiat Łomżyński

liczba osób

352

106

458

koszty bezpośrednie

        3 333 664,00 zł

            1 655 160,00 zł

          4 988 824,00 zł

Powiat Siemiatycki

liczba osób

336

101

437

koszty bezpośrednie

        3 188 352,00 zł

            1 582 860,00 zł

          4 771 212,00 zł

Powiat Wysokomazowiecki

liczba osób

413

124

537

koszty bezpośrednie

        3 887 666,00 zł

            1 915 440,00 zł

          5 803 106,00 zł

Powiat Zambrowski

liczba osób

310

93

403

koszty bezpośrednie

        2 952 220,00 zł

            1 467 180,00 zł

          4 419 400,00 zł