Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Ogłasza się, że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 11:00 odbędą się obrady XIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 23.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2016.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2016.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r.;
  2. przyjęcia „Programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na lata 2017-2020”;
  3. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu zambrowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
  4. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  5. szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego;
  6. określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  7. zmiany Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie.
 9. Zajęcie stanowiska Rady Powiatu Zambrowskiego w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego konkursem w ramach Poddziałania 4.1.1 Mobilność Regionalna.
 10. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.