Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

GK.6833.5.2015

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 17 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących uprzednio własność osób fizycznych oznaczonych działkami nr 558, 559/4, 563, 443/25, 443/27, 441/8, 562, 561, 441/3, 441/10, 434/1, 434/3, 435/1, 431/2, 434/2, 430/2, 433/1, 433/2, 437/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Zambrowska, gm. Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zambrów zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego Nr 5/2015 z dnia 15.07.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Należy ustalić stan nieruchomości na dzień wydania decyzji i w operatach szacunkowych określić wartość rynkową nieruchomości wg tego stanu oraz wg cen na dzień sporządzenia operatów, celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 21 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 23 lipca 2015 r. do godz. 1000 w pok. 125(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na sporządzenie 17 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Zambrowska gm. Zambrów”.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1015 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie pok. nr 15.

Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Z up. Starosty
Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydz. Geodezji
Kartografii i Katastru