Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż planuje rozpocząć realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie  na przełomie II-III kwartału 2015 r. W związku z powyższym ogłasza się nabór osób chętnych do uczestnictwa w/w programie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie – mgr Wioletta Ewa Dąbrowska, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 135, tel. 86 271 06 69 w godz. od 7:00 do 15:00.