Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 

Zambrów, 24.04.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady VII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2015 - 2021;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zambrów;
  4. określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  5. zmiany Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015;
  6. uchwalenie "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 - 2017";
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  8. przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra";
  9. przystąpienia do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (I)";
  10. utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  11. przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  12. zasad reprezentacji Powiatu Zambrowskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  13. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie.
 7. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2015 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Powiatu Zambrowskiego.
 9. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 r.
 10. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2014 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2014 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015.
 13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2014 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji za rok 2014 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Zambrowskim na lata 2013 - 2018.
 15. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2014 r.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad