Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 

Zambrów, 24.04.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady VII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2015;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2015 - 2021;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zambrów;
  4. określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  5. zmiany Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015;
  6. uchwalenie "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 - 2017";
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  8. przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra";
  9. przystąpienia do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (I)";
  10. utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  11. przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  12. zasad reprezentacji Powiatu Zambrowskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
  13. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie.
 7. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2015 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Powiatu Zambrowskiego.
 9. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 r.
 10. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2014 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2014 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015.
 13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2014 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji za rok 2014 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Zambrowskim na lata 2013 - 2018.
 15. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2014 r.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad