Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 

Zambrów, 25.03.2015r.

Nr GK.6841.73.1.2015

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty na sporządzenie operatu wyceny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

W operacie szacunkowym należy określić wartość rynkową prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej działkami  nr 402/22 o pow. 0,3590 ha i 402/23 o pow. 0,3284 ha, położonej w obrębie Szumowo gm. Szumowo celem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  użytkowników wieczystych.

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 07.04.2015 r. do godz. 10:00 w pok. 125 Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, w kopertach zatytułowanych "Oferta na wycenę nieruchomości, położonej w Szumowie gm. Szumowo"

  1. W ofercie należy podać cenę (brutto) i termin wykonania pracy. Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia można otrzymać w pokoju 15, tel.86-271-32-96 wew.37
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2015 r. o godz. 11:00
  3. Jedynym kryterium wyboru jest zaoferowana cena. Oferent zostanie powiadomiony
    o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie zostanie zawarta umowa na wykonanie ww. pracy.

Termin realizacji nie może przekraczać 14 dni od daty zawarcia umowy.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak