Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 900 odbędą się obrady XV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie – hala sportowa, ul. Konopnickiej 16.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2021- 2026;

b) uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2021;

c) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2020 rok;

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2021;

e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021;

f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2021.

7.  Sprawozdanie Starosty Zambrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2020 rok.

8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.