Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 02.09.2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 sierpnia 2014 r.
o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych na obszarze jednego województwa od następujących podmiotów:

  •     komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,
  •     komitetów wyborczych wyborców.

Komisarz Wyborczy w Łomży jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z terenu powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i miasta Łomży.

Zawiadomienia przyjmowane będą w dni robocze, począwszy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, do dnia 8 września 2014 r. (poniedziałek) - w godz. 7:30 -15:30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 228.

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.:

  • o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  • o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej,

które dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną bądź w inny sposób doręczone do siedziby organu wyborczego (np. wysłane pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki (art. 9 §1 Kodeksu Wyborczego).

Informacje telefoniczne w powyższej sprawie udzielane są pod numerem: 86 216-44-97.

Komisarz Wyborczy
Jan Leszczewski