Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 18.08.2014 r.

Nr GK.6833.2.2014

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości będącej uprzednio w posiadaniu osób fizycznych

(Wspólnota gruntowa ) oznaczonej działką nr 2621/5 o pow.0,0415 ha położoną przy ulicy Brzozowej w Zambrowie przejętej z mocy prawa na rzecz Miasta Zambrów zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 25.06.2014 r. Nr AB.6740.2.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W operacie szacunkowym należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatu celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatu 14 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 w pok. 125
(w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem "oferta na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej przy ulicy Brzozowej w Zambrowie".

Z up. Starosty
mgr inż. Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru