Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057)

Przedmiot konsultacji: Projekt Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.

 1. Termin konsultacji: od 24 września do 2 października 2020 r.
 2. Formy konsultacji: Konsultacje przeprowadza się poprzez:
  • zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu (www.powiatzambrowski.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
  • przyjmowanie uwag i wniosków pisemnie pocztą przesyłając na adres Starostwa Powiatu w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3;
  • przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty internetowej, adres:   .
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu podlegającego publikacji: www.powiatzambrowski.com.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury i sportu oraz funduszy unijnych.
 5. Powyższe konsultacje przeprowadzane są na podstawie Uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252, poz. 3070).
 6. Uczestnicy konsultacji (organizacje pozarządowe) składający opinie, drogą pocztową lub elektronicznie, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłoszoną opinią swojego imienia i nazwiska, w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentacji grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. Zarząd Powiatu nie będzie rozpatrywał opinii anonimowych lub nie zawierających ww. informacji o uczestnikach.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Program współpracy 2021-2025.doc)Program współpracy 2021-2025.doc 62 kB