Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 25.06.2014 r.

W związku z pismem znak: RI.6164.6.2014 Starostwa Powiatowego w Zambrowie, z dnia 19 maja 2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, dotyczącym planowanego przedsięwzięcia polegającego na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Rutki, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

w pismie znak: WPN.611.18.2014.AP z dnia 18 czercwa 2014 r., na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), informuje że, Starostwo może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obrębów ewidencyjnych:

Czochanie Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny Wieluny, Górskie Ponikły Stok, Gronostaje Puszcza, Jaworki, Jawory Klepacze, Kalinówka Basie - poza obszarem Natura 2000, Kalinówka Bystry - poza obszarem Natura 2000, Kalinówka Wielobory - poza obszarem Natura 2000, Kałęczyn Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Konopki Leśne, Kossaki Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele Górki, Nowy Tartak, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo Przyborowo, Pery Szlasy, Pęsy Lipno, Grądy Woniecko, Pruszki Wielkie - poza obszarem Natura 2000, Rutki Jatki, Rutki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Śliwowo Łopienite, Świątki Wiercice, Walochy Mońki, Wybrany, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki.