Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Przypominamy o wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.) obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych.

Zgodnie z art. 118 ww. ustawy, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-ipodmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu 

W związku z tym zwracamy uwagę na zasadność uwzględniania zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informujemy, że na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem udostępniony został do pobrania plik (o nazwie „podmioty_sankcje.xlsm”) z danymi osób i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów ustawy stosuje się szczególne środki ograniczające. Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Powiadamiamy, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił newsletter, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. W celu zapisania się do newslettera należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif.

Uprzejmie wyjaśniamy, że powyższe narzędzia służyć mają ułatwieniu instytucjom obowiązanym dostępu do aktualnych list osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające. Korzystanie z bieżących list jest kluczowe dla efektywności stosowania tych środków.

Niezależnie od obowiązków w przedmiotowym zakresie wynikających z ustawy, instytucje obowiązane zobligowane są stosować szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych.

W stosunku do osób i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem obowiązują przepisy następujących rozporządzeń:
1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu;
2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie;
3) Rozporządzenie Rady (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie;
4) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi.

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej.

W przypadku wątpliwości co do zasad stosowania tych środków zachęcamy do wysyłania pytań na dedykowaną skrzynkę mailową: