W dniu dzisiejszym (3 marca) w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie odbyły się XVIII Prezentacje Edukacyjne Uczelnie w Powiecie. Jak co roku patronat nad wydarzeniem objął Starosta Zambrowski.  Organizatorem tradycyjnie już był dwutygodnik lokalny „Wieści Podlaskie”.

W tym roku w Zambrowie zaprezentowały się następujące uczelnie wyższe: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Białostocka, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Puchar Starosty Zambrowskiego za najciekawsze stoisko otrzymała Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Nagrodę oraz podziękowania wręczył Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski. Prezentacje były okazją dla uczniów dowiedzenia się co ich czeka po ukończeniu studiów, w jakich zawodach będą mogli pracować i jakie są szanse na zatrudnienie.