Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 10.06.2014 r.

Ogłasza się, że w dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 18.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013;
  2. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2013;
  3. współfinansowania projektu "Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie" realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o.;
  4. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2014;
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2014 - 2019;
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Zambrów;
  7. wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski;
  8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  9. zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego;
  10. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Zambrowskiego.
 7. Sytuacja w rolnictwie i działalność spółek wodnych w 2013 r.
 8. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2013.
 9. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2014 r.
 10. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. za 2013 r.
 11. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 w roku 2013.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Zambrowskiego.
 14. Informacja na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zambrowski.
 15. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2013 r.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.