Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 20.05.2014 r.

GK.661.21.2014

Zgodnie z art.24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów obrębów: Kalinowo, Krajewo Budziły, Łętownica, Ostrożne,  Paproć Duża,  Paproć Mała, Pęchratka Polska,  Rynołty, Srebrna, Srebrny Borek, Żabikowo, gmina Szumowo woj.podlaskie.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art.20 ust.1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) oraz przepisów  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38 poz.454 z późn.zm.). Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatów ewidencyjnych upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "TERRA" Stanisław Sawicki 18-500 Kolno ul.11 Listopada 13.

Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia    2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) dokona ustalenia i pomiaru granic, których dokładność nie spełnia wymogów obowiązujących standardów, zaktualizuje istniejącą bazę budynków w zakresie budynków nowopowstałych i usunięcia nieistniejących, dokona aktualizacji użytków gruntowych i uzupełniającej klasyfikacji gruntów  oraz dostosuje dane ewidencyjne do obowiązujących przepisów.

W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287 z późn.zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt, teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

Starosta
Stanisław Krajewski