Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Powiat Zambrowski prowadzi w tym roku szereg inwestycji drogowych na terenie kilku gmin. Poniżej prezentujemy na jakim etapie są poszczególne z nich.

Zakończone zostały już prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 2025B w km 0+000 - 0+174,57, drogi powiatowej Nr 2030B w km 0+000 - 0+836 i drogi powiatowej Nr 2035B w km 0+000 - 4+726,45 - etap II. Na odcinku liczącym 1,5 km wykonano usunięcie drzew i krzaków, usunięcie warstwy humusu, rozbiórkę elementów drogi, wykonanie wykopów, nasypów, przepustów pod koroną drogi, kanalizacji deszczowej, podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszyw, położenia nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z betonowych kostek brukowych, wykonanie przepustów pod zjazdami, umocnienie skarp i rowów, umieszczenie oznakowania pionowego, poziomego i urządzenie bezpieczeństwa ruchu, wykonanie barier ochronnych, betonowych krawężników, chodnika z kostek brukowych oraz zjazdów indywidualnych. Inwestycja wsparta została kwotą 1 493 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwotą 760 000,00 zł z budżetu Gminy Szumowo. Inwestycję wartą prawie 3 mln. zł. wykonywała firma P.W. „WIKRUSZ” Adam Witkowski.

W trakcie realizacji jest z kolei inwestycja „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2000B w lokalizacji km 0+750,00 – 3+124,66 w m. Sędziwuje, Stare Krajewo, Krajewo Borowe”, którą za kwotę 3 608 450,18 zł. również wykonuje firma P.W. „WIKRUSZ” Adam Witkowski. W ramach prac wykonywane są roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, wykonanie nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej i peronu przy zatoce, zjazdów gospodarczych oraz oznakowania drogowego. Na udzielenie pomocy finansowej tej inwestycji stosowną uchwałę podjęła już Rada Gminy Zambrów. Ma ona wesprzeć Powiat Zambrowski kwotą 924 221,00 zł. 

Zarząd Powiatu Zambrowskiego podpisał też umowy na trzy kolejne inwestycje, a teren ich budowy wkrótce zostanie przekazane wykonawcy. Mowa o „przebudowie drogi powiatowej Nr 2015B w lokalizacji km 0+000,00 - 0+710,00 - ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie”  (kwota 3 749 710,60 zł),  „remoncie drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1910 m na terenie wsi Mężenin i Górskie Ponikły-Stok” (koszt  1 890 791,67 zł.) oraz „przebudowie drogi powiatowej Nr 1938B w lokalizacji km 9+513,00 – 10+417,00 w m. Szeligi Leśnica, Podłatki Duże, Łubnice Krusze” (koszt 1 299 903,79 zł). Wszystkie trzy inwestycje wykona  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Bitum”.