Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu Zambrowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.

 1. Oznaczenie lokalu: lokal położony na parterze budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie, stanowiącego współwłasność Powiatu Zambrowskiego (55 %) i Miasta Zambrów
  (45 %); zarządcą nieruchomości oraz wynajmującym jest Powiat Zambrowski.
 2. Powierzchnia lokalu: 23 m2.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: lokal jest przeznaczony na prowadzenie sklepu spożywczego.
 4. Wysokość czynszu najmu lokalu: 644,00 zł + podatek VAT miesięcznie (28 zł za m2 + VAT).
 5. Zasady aktualizacji czynszu: wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany cen mediów. Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.
 6. Kwota czynszu zawiera koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dozoru budynku.
 7. Podatek od nieruchomości opłaca Najemca.
 8. Okres najmu lokalu: od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2022 r., na podstawie pisemnej umowy.
  Po tym okresie najemcy będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa zawarcia umowy na kolejny dalszy okres pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy o ile jej przedłużenie nie będzie kolidowało z interesami współwłaścicieli.
 9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz na stronie internetowej powiatzambrowski.com
 10. Oferty na najem lokalu można składać w formie pisemnej w terminie do 21 października 2019 r. Oferta powinna zawierać: dane oferenta i jego podpis, cel najmu oraz proponowaną miesięczną kwotę czynszu.
 11. W przypadku gdy na najem lokalu zostanie złożona więcej niż jedna oferta oddanie w najem nastąpi w drodze przetargu.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, telefon 86 271 24 18.