Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Na podstawie art.4 pkt 9 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) Zarząd Powiatu Zambrowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w tabeli poniżej dla poprawienia warunków zagospodarowania właścicielom nieruchomości przyległych, położonych w Zambrowie, oznaczonych zabudowanymi  działkami nr 1442, nr 1440, nr 1439/2, nr 1437, nr 1435 i 1436, nr 1449.
  2. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wydzielone z pasa drogowego ulicy Obrońców Zambrowa za ceny ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 29 lipca 2019 r. przy zastosowaniu 90% bonifikaty ustalonej  uwzględnieniem treści uchwały  Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

działki stanowiące

własność powiatu

powierzchnia
w m2

wartość

netto

bonifikata

90%

cena netto po

bonifikacie

działki stanowiące własność

właścicieli działek przyległych

1.

2802/13

44

   6 094,00 zł

     5 484,60 zł

    609,40 zł

1442

2.

2802/15

23

   3 185,00 zł

     2 866,50 zł

318,50 zł

1440

3.

2802/16

43

   5 955,00 zł

     5 359,50 zł

595,50 zł

1439/2

4.

2802/18

23

   3 185,00 zł

     2 866,50 zł

318,50 zł

1437

5.

2802/20

i 2802/19

42

   5 817,00 zł

     5 235,30 zł

581,70 zł

1435 i 1436

6.

2802/6

16

   2 216,00 zł

     1 994,40 zł

221,60 zł

1449

  1. Ustalone ceny są cenami netto. Przy sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Nabywcy pokrywają koszty aktów notarialnych.
  3. Na teren obejmujący przedmiotowe działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Nieruchomości wymienione powyżej mają urządzoną księgi wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie o numerze KW LM1Z/00001458/3.
  5. Warunkiem nabycia wyżej wymienionych nieruchomości jest złożenie przez właścicieli nieruchomości przyległych w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, wniosku o ich nabycie i oświadczenia, że wyrażają zgodę na tak ustaloną cenę. Cena ta przestaje obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabryczna 3, na stronie internetowej starostwa www.powiatzambrowski.com i  na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.