Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Na podstawie art.4 pkt 9 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) Zarząd Powiatu Zambrowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w tabeli poniżej dla poprawienia warunków zagospodarowania właścicielom nieruchomości przyległych, położonych w Zambrowie, oznaczonych zabudowanymi  działkami nr 1442, nr 1440, nr 1439/2, nr 1437, nr 1435 i 1436, nr 1449.
  2. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wydzielone z pasa drogowego ulicy Obrońców Zambrowa za ceny ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 29 lipca 2019 r. przy zastosowaniu 90% bonifikaty ustalonej  uwzględnieniem treści uchwały  Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

działki stanowiące

własność powiatu

powierzchnia
w m2

wartość

netto

bonifikata

90%

cena netto po

bonifikacie

działki stanowiące własność

właścicieli działek przyległych

1.

2802/13

44

   6 094,00 zł

     5 484,60 zł

    609,40 zł

1442

2.

2802/15

23

   3 185,00 zł

     2 866,50 zł

318,50 zł

1440

3.

2802/16

43

   5 955,00 zł

     5 359,50 zł

595,50 zł

1439/2

4.

2802/18

23

   3 185,00 zł

     2 866,50 zł

318,50 zł

1437

5.

2802/20

i 2802/19

42

   5 817,00 zł

     5 235,30 zł

581,70 zł

1435 i 1436

6.

2802/6

16

   2 216,00 zł

     1 994,40 zł

221,60 zł

1449

  1. Ustalone ceny są cenami netto. Przy sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Nabywcy pokrywają koszty aktów notarialnych.
  3. Na teren obejmujący przedmiotowe działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Nieruchomości wymienione powyżej mają urządzoną księgi wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie o numerze KW LM1Z/00001458/3.
  5. Warunkiem nabycia wyżej wymienionych nieruchomości jest złożenie przez właścicieli nieruchomości przyległych w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, wniosku o ich nabycie i oświadczenia, że wyrażają zgodę na tak ustaloną cenę. Cena ta przestaje obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabryczna 3, na stronie internetowej starostwa www.powiatzambrowski.com i  na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.