Powiat Zambrowski wyremontował kolejny chodnik w ciągu dróg powiatowych. Po podobnej inwestycji w  Wiśniewie, Cieciorkach oraz Grądach Woniecko zakończono prace w miejscowości Głębocz Wielki, na terenie gminy Szumowo.  W ramach inwestycji wykonano prace rozbiórkowe polegające na rozebraniu istniejących krawężników, roboty ziemne – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonanie koryt. Następnie wykonano krawężniki i betonowe obrzeża, chodniki oraz zjazdy indywidualne.  

Zadanie zrealizowano w oparciu o porozumienie zawarte z Wójtem Gminy Szumowo, na mocy którego w zamian za prowadzenie czynności zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Szumowo, Powiat Zambrowski zobowiązał się do wykonania remontu chodnika w miejscowości Głębocz Wielki za kwotę 150 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 154 901,30 zł. Wkład finansowy Gminy Sumowo wyniósł łącznie 4 901,30 zł, natomiast wkładem rzeczowym gminy była usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych, przebiegających przez teren gminy Szumowo w sezonie zimowym 2018-2019.