Zambrów, 07.05.2014 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 r. na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych" wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1536 z późn. zm.) dotację przyznano:

  1.     Nazwa oferenta: Klub Kolarski "Legia 1928".
  2.     Nazwa zadania publicznego: "Legia MTB Maraton".
  3.     Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 000,00 zł.

Starosta Zambrowski
Stanisław Krajewski