Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 odbędą się obrady VI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2018 roku na terenie powiatu.
7. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie w 2018 roku. 
8. Informacja o zabezpieczeniu usług medycznych na terenie powiatu w 2019 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 za rok 2018.
10. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w 2018 roku
11. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Zambrowskiego za rok 2018. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Zarządowi Powiatu Zambrowskiego wotum zaufania;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018;
c) absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2018;
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zambrowskiego od dnia 1 września 2019 roku;
e) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez miejscowość Mężenin.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Informacja dla mieszkańców powiatu zambrowskiego

Informuje się, że zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.