W dniu dzisiejszym (20 maja) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyło się spotkanie, na którym podpisano umowy dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego oraz wspierania inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Zambrowskiego i ich aktywizacji w dziedzinie kultury oraz kultywowaniu tradycji.

W tym roku Zarząd Powiatu Zambrowskiego, na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej, rozdysponował kwotę 15 tys. zł. Dofinansowanie otrzymały trzy podmioty: Mazowiecko – Podlaski Klub Karate, który w listopadzie zorganizuje Polskie Międzynarodowe Mistrzostwa International Budokai 2019 – IX edycja, Zambrowski Klub Karate KYOKUSHIN , który podejmie się organizacji III Ogólnopolskiego Turnieju Rodzin w Karate Kyokushin z okazji Dnia Niepodległości w Zambrowie oraz Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne „SPORTEAM”, które w czerwcu przeprowadzi V Maraton Szosowy Zambrów.

Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zarząd Powiatu Zambrowskiego rozdysponował w tym roku 6 tys. zł., które trafiło do trzech podmiotów. Ochotnicza Straż Pożarna w Srebrnej zorganizuje w Szumowie Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”, Koło Gospodyń Wiejskich „Paprotki" podjęło się zadania pt. „Dzień Dziecka Dniem Rodziny”, natomiast Stowarzyszenie Szansa po raz kolejny uprzyjemni czas mieszkańcom Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację IV Ogólnopolskiego Festiwalu „Barwy Folkloru”.

Umowy z ramienia Zarządu Powiatu Zambrowskiego podpisali Starosta Zambrowski Stanisław Władysław Ożlański oraz Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski.