Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Powiat Zambrowski przystąpił do realizacji pierwszej tegorocznej inwestycji drogowej. Zarząd Powiatu Zambrowskiego podpisał stosowną umowę i w dniu wczorajszym (16 maja) rozpoczęto zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B Srebrna - Paproć Duża w lokalizacji km 1+826,00 - 3+360,00”.

Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie zawartej umowy, jest Adam Witkowski przedsiębiorca działający pn. W. P. WIKRUSZ, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna. Całkowita wartość realizacji inwestycji wynikająca z zawartych umów (wykonanie robót budowlanych i pełnienia nadzoru inwestorskiego) oraz zabezpieczenia finansowego na wykonanie tablicy informacyjnej wyniesie 2 986 000,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków finansowych zewnętrznych, które Powiat Zambrowski pozyskał: od Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  w kwocie 1 493 000,00 zł oraz w kwocie 760 000,00 zł z budżetu Gminy Szumowo.

W ramach prac na przebudowywanym odcinku zaplanowano usunięcie drzew i krzaków, usunięcie warstwy humusu, rozbiórkę elementów drogi, wykonanie wykopów, nasypów, przepustów pod koroną drogi, kanalizacji deszczowej, podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszyw, położenia nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z betonowych kostek brukowych, wykonanie przepustów pod zjazdami, umocnienie skarp i rowów, umieszczenie oznakowania pionowego, poziomego i urządzenie bezpieczeństwa ruchu, wykonanie barier ochronnych, betonowych krawężników, chodnika z kostek brukowych oraz zjazdów indywidualnych.