Samorządy powiatowe województwa podlaskiego otrzymały dotacje na staże, szkolenia, bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej. Wśród nich jest także Powiat Zambrowski, który 14 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, podczas przekazania umów, reprezentowali Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski oraz Dyrektor PUP w Zambrowie Dariusz Olszewski.

Fundusze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekty w imieniu samorządów powiatowych będą realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

– To podstawowe pieniądze, którymi dysponujemy. Bez nich nasza działalność byłaby bardzo ograniczona – podkreślił Dariusz Olszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie. ­– W naszym przypadku przyznane fundusze przeznaczymy przede wszystkim na pośrednictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staże. Jednak obserwujemy w tym roku także wzmożone zainteresowanie dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kwota dotacji udzielonej ogółem samorządom powiatowym w ramach RPOWP w 2019 r. wynosi 17 012 1467 zł. Dzięki dotacjom wsparcie w tym roku otrzyma 1617 osób bezrobotnych z województwa podlaskiego. W ramach projektów powstanie co najmniej 256 nowych podmiotów gospodarczych, zostanie doposażonych prawie 80 stanowisk pracy, 810 osób skorzysta ze staży, a prawie 400 z prac interwencyjnych.

źródło: www.wrotapodlasia.pl