UE_PCPR.png

Projekt pt.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Fundacja DIALOG oraz Fundacją KORALE informuje, iż dnia 11.02.2019 o godzinie 09.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie edukacyjne w ramach projektu “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”

Zapraszam pracowników/ wolontariuszy instytucji wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu powiatu zambrowskiego do bezpłatnego udziału w spotkaniu.

Osoba do kontaktu w ramach projektu:
Kamila Zaperty
tel. 796 – 073- 993
email: