Pieszy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale niestety bardzo często staje się ofiarą konfliktu z pojazdem. Najbardziej narażeni  piesi to dzieci, młodzież szkolna oraz osoby w podeszłym wieku.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego, działający w imieniu Powiatu Zambrowskiego, mając na względzie podniesienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych zrealizował w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2018 r.), którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zadanie pn. „Bezpieczna droga do szkoły i obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Zambrowskim”.

Powiat Zambrowski, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewodą Podlaskim, otrzymał na ten cel dotację w kwocie  69 280,00 zł.

W ramach zadania w roku 2018 zostały wykonane prace inwestycyjne na czterech przejściach na drogach:

Wykonanie wyżej wymienionych przejść dla pieszych znacznie spowolniło ruch panujący na drogach, poprawiając infrastrukturę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

W ramach zadania odbyły się również spotkania edukacyjne przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie z dziećmi szkół podstawowych, przy których są lokalizowane przejścia. Tematyka szkolenia obejmowała szeroko rozumianą edukację związaną z wykształceniem w najmłodszych dzieciach umiejętności identyfikowania zagrożeń w ruchu drogowym, ich unikania, a także nauki właściwych postaw i zachowań. Dzieci zostały zapoznane z pozytywnymi aspektami stosowania elementów odblaskowych, a tym samym wyposażone w odblaski. Atrakcją podczas szkolenia była obecność chodzącej maskotki „Wiewiórka-Policjant”. Podczas spotkania dzieci z policjantami oraz chodzącą maskotką zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, a maskotka „Wiewiórka-Policjant” tego dnia pomagała dzieciom przekraczać na pasach drogę. Materiały odblaskowe przekazano także młodzieży Zespołu Szkól Ogólnokształcących oraz osobom w podeszłym wieku korzystającym z przejścia.

Istotą realizacji zadania był rozwój i usprawnianie bezpiecznej infrastruktury dla pieszych oraz zwiększanie świadomości poprawnych zachowań w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa powstawania wypadków z pieszymi, zwłaszcza dziećmi w wieku szkolnym.

Poprzez zastosowanie środków uspokajania ruchu zmniejszających prędkość pojazdów na drodze prowadzącej ruch pieszych oraz zwiększenie widoczności pieszych został osiągnięty cel wyeliminowania zagrożeń osób niezabezpieczonych w ruchu drogowym.