Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Pieszy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale niestety bardzo często staje się ofiarą konfliktu z pojazdem. Najbardziej narażeni  piesi to dzieci, młodzież szkolna oraz osoby w podeszłym wieku.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego, działający w imieniu Powiatu Zambrowskiego, mając na względzie podniesienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych zrealizował w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2018 r.), którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zadanie pn. „Bezpieczna droga do szkoły i obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Zambrowskim”.

Powiat Zambrowski, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewodą Podlaskim, otrzymał na ten cel dotację w kwocie  69 280,00 zł.

W ramach zadania w roku 2018 zostały wykonane prace inwestycyjne na czterech przejściach na drogach:

  • Nr 1981B w miejscowości Grądy-Woniecko na terenie przyszkolnym, gdzie jest wzmożony ruch aut, też ciężarowych, przez jezdnię z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 5,50 cm zostało wykonane przejście wyniesione z kostki betonowej. Przed przejściem wybudowano chodniki z kostki brukowej.
  • Nr 2019B w miejscowości Stary Skarżyn na terenie zabudowanym w sąsiedztwie szkoły podstawowej, gdzie jest wzmożony ruch pojazdów mechanicznych, w tym sprzętu rolniczego o dużych gabarytach, na jezdni z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 7,00 m wykonano i oznakowano przejście dla pieszych.
  • Nr 1993B – ul. rtm. Witolda Pileckiego w Zambrowie w sąsiedztwie osiedla mieszkalnego wielorodzinnego (droga dzieci do szkoły) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci, wykonano na jezdni z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 6,00 m oznakowane znakami drogowymi poziomymi i pionowymi przejście dla pieszych oraz wybudowano chodniki stanowiące dojście do tego przejścia.
  • Nr 2682B – ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie w sąsiedztwie osiedla mieszkalnego wielorodzinnego oraz obiektu sakralnego i szpitala powiatowego, w którym znajdują się także przychodnie specjalistyczne, na jezdni z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 7,00 m zostało wykonane przejście wyniesione z kostki betonowej.

Wykonanie wyżej wymienionych przejść dla pieszych znacznie spowolniło ruch panujący na drogach, poprawiając infrastrukturę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

W ramach zadania odbyły się również spotkania edukacyjne przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie z dziećmi szkół podstawowych, przy których są lokalizowane przejścia. Tematyka szkolenia obejmowała szeroko rozumianą edukację związaną z wykształceniem w najmłodszych dzieciach umiejętności identyfikowania zagrożeń w ruchu drogowym, ich unikania, a także nauki właściwych postaw i zachowań. Dzieci zostały zapoznane z pozytywnymi aspektami stosowania elementów odblaskowych, a tym samym wyposażone w odblaski. Atrakcją podczas szkolenia była obecność chodzącej maskotki „Wiewiórka-Policjant”. Podczas spotkania dzieci z policjantami oraz chodzącą maskotką zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, a maskotka „Wiewiórka-Policjant” tego dnia pomagała dzieciom przekraczać na pasach drogę. Materiały odblaskowe przekazano także młodzieży Zespołu Szkól Ogólnokształcących oraz osobom w podeszłym wieku korzystającym z przejścia.

Istotą realizacji zadania był rozwój i usprawnianie bezpiecznej infrastruktury dla pieszych oraz zwiększanie świadomości poprawnych zachowań w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa powstawania wypadków z pieszymi, zwłaszcza dziećmi w wieku szkolnym.

Poprzez zastosowanie środków uspokajania ruchu zmniejszających prędkość pojazdów na drodze prowadzącej ruch pieszych oraz zwiększenie widoczności pieszych został osiągnięty cel wyeliminowania zagrożeń osób niezabezpieczonych w ruchu drogowym.