Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Powiat Zambrowski chce przebudować kolejny odcinek drogi Srebrna – Paproć Duża. W tym celu złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie inwestycji  w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Złożony przez Powiat Zambrowski wniosek zakłada inwestycję, która kosztowałaby 3 110 000 zł., z czego 1 555 000 zł. stanowiłoby dofinansowanie, a drugie tyle wkład własny Powiatu. Wniosek obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2035B Srebrna - Paproć Duża w lokalizacji km 1+826,00 - 3+360,00 wykonywanej w ramach większego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2035B Srebrna – Paproć Duża – granica województwa w lokalizacji 0+000 km – 4+726,45 km, Nr 2030B Srebrna – Łętownica – granica województwa w lokalizacji 0+000 – 0+836 km i Nr 2025B Zambrów – Wądołki – Grzymały – Czartosy – Srebrny Borek – Srebrna – droga krajowa Nr 8 w lokalizacji 0+000 – 0+174,57 km".                                 

W ramach inwestycji na przebudowywanym odcinku drogi planowane jest wykonanie konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie grub. 20 cm  z kruszywa, przebudowane mają zostać dwa skrzyżowania oraz lewostronny chodnik z kostki polbrukowej. W sąsiedztwie posesji Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej planowane jest wykonanie zatoki postojowej na 26 miejsc dla samochodów zatrzymujących się w pobliżu szkoły i kościoła, budowę ścieżki rowerowej zapewniającej bezpieczny dojazd do szkoły i kościoła.   

W celu uspokojenia ruchu pojazdów oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu zaplanowano do realizacji dwie wyspy segregacyjne  w obrębie wlotów do m. Paproć Duża. Na odcinku tym planuje się też wykonanie przystanku autobusowego z peronem. Zaplanowano do realizacji pięć kanałów rowu krytego oraz  przebudowę przepustów. Na wnioskowanym odcinku drogi wprowadzone zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

Warto przypomnieć, iż Powiat Zambrowski przeprowadził w tym roku z własnych środków I etap przebudowy drogi powiatowej Srebrna - Łętownica na odcinku 646 m. oraz na drodze powiatowej Srebrna – Paproć Duża na odcinku 1350 m.  W ramach prac za kwotę 1 859 049,23 zł. wykonano warstwę wyrównawczo-wzmacniającą z mieszanki mineralno-bitumicznej na jezdni, warstwę ścieralną mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonano obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej oraz wycięto przydrożne krzaki.