Powiat Zambrowski dołączył do Projektu Partnerskiego Centra Integracji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 7.1 pt.: "Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego".

Umowę z Liderem Projektu, czyli Miastem Łomża, podpisali w tym tygodniu reprezentujący Zarząd Powiatu Zambrowskiego Starostowie Robert Maciej Rosiak i Stanisław Rykaczewski. Wcześniej stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie do projektu, podjęła Rada Powiatu Zambrowskiego.

Jest to największy projekt społeczny w całym okresie programowania 2014-2020 w województwie podlaskim. Liderem Projektu jest Miasto Łomża, a partnerami powiaty: kolneński, łomżyński, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, gmina Boćki oraz Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.  Wartość projektu to ok. 25 mln. zł. Dofinansowanie to 20 mln. zł. Wkład własny będzie pochodził z Funduszu Pracy (PUP).

W ramach projektu w całym subregionie powstanie 7 nowych Centrów Integracji Społecznej, a jeden działający obecnie CIS w Łomży będzie realizował tożsame działania. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie aktywizujące 700 osób bezrobotnych (w szczególności długotrwale) oraz osób niepełnosprawnych. Przewiduje szeroką gamę specjalistycznego wsparcia doradczego indywidualnego i grupowego, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy z egz. państwowymi, praktyczne prace uczestników na rzecz społeczności lokalnej, stypendia stażowe dla uczestników, warsztaty z lokalną społecznością, opiekę nad dziećmi uczestników i wiele innych narzędzi mających na celu podjęcie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. 

Subregionalny zasięg projektu oraz współpraca partnerów posiadających potencjał i doświadczenie dają gwarancję sukcesu projektu. Jeśli Urząd Marszałkowski pozytywnie oceni założenia projektu i przyzna dofinansowanie, to realizacja tego największego społecznego przedsięwzięcia rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. i potrwa 3 lata.