Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Wczoraj (28 sierpnia) odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Zambrowskiego.  Podczas obrad radni wybrali nowego Przewodniczącego Rady. Został nim dotychczasowy Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa - Edward Lipiński.

Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy, którą radni uczcili pamięć zmarłego niedawno Józefa Dąbrowskiego, który funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego pełnił od 2006 roku. Po przyjęciu protokołów z poprzednich Sesji Rady Powiatu, informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r., informacji na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie oraz informacji Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami, radni pochylili się nad projektami uchwał.

Pierwsza z nich dotyczyła wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego. Przy 11 głosach „za” oraz dwóch „wstrzymujących” został nim Edward Lipiński, który podziękował radnym za zaufanie i wybór. Podczas sesji podjęto też uchwały dotyczące zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r., statutu Powiatu Zambrowskiego, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim.