I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz  Technikum nr 1, II Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 wchodzące w skład Zespół Szkół nr 1 to zambrowskie szkoły średnie, które podpisały umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową na nieodpłatne usługi szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.  

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ich działania związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu, reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze.

Umowa podpisana została w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Przy podpisaniu obecni byli Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Dyrektor ZSO Jan Pilch, p.o. Dyrektora ZS1 Ireneusz Rudnicki oraz Dyrektor Centrum Kontaktu OSE i zarazem doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina Stanisław Derehajło.

- Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest to projekt rządowy, który został uchwalony w grudniu ubiegłego roku przez Sejm RP. Polega on na przyłączeniu do Internetu wszystkich szkół w kraju. Oprócz 100 Mb/s państwo zapewnia bezpieczeństwo sieci. Przez 10 lat wszelkie koszty związane z utrzymaniem ponosić będzie państwo Polskie. Wśród pierwszych 100 szkół, które zostały podłączone do tej sieci, znalazły się cztery szkoły z powiatu zambrowskiego. Dzięki współpracy z Panem Starostą, panowie dyrektorzy podpisali dziś stosowne umowy – powiedział Stanisław Derehajło.

- Inicjatywa ta została przyjęta przez nas z wielkim zadowoleniem. To, co zależało do tej pory do zasobności i możliwości ekonomicznych szkoły, będzie można realizować dzięki NASK. Cieszymy się i czekamy na kolejne inicjatywy z pola informatyzacji – dodał Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jan Pilch.

Podpisanie umowy podsumował Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak: „Bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa wypłynęła ze strony rządu. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Stanisława Derehajło, że Powiat Zambrowski został tak doceniony. Do tej pory dyrektorzy współpracowali mocno z organem prowadzącym, żeby informatyka w szkołach rozwijała się. Mówię m.in. o wprowadzeniu dzienników elektronicznych czy budowie infrastruktury technicznej. Dzięki inicjatywie rządowej, robimy kolejny krok naprzód.  

W najbliższym czasie do sieci będą włączane wszystkie inne szkoły, w tym także dwie wchodzące w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.