W dniu 4 lipca w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie Starosta Zambrowski zorganizował spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. Dotyczyło ono programu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Dyrektor Łomżyńskiej Rady FSNT NOT Piotr Grabani, kierownik projektów Dariusz Budrowski, koordynator projektu w powiecie zambrowskim Urszula Romanek, doradcy kariery, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele służb, inspekcji i innych instytucji.

Spotkanie dotyczyło dofinansowania (88%) dla pracowników w ramach doskonalenia zawodowego, w tym studia podyplomowe, szkolenia i kursy (językowe, informatyczne) oraz kursy zawodowe (rachunkowość, główny księgowy, kadry i płace, prawo jazdy na samochody ciężarowe i uprzywilejowane, wózki widłowe, koparki, ładowarki, spawacz, kursy kosmetyczne, dla pielęgniarek itp.).

Przedsiębiorcy dowiedzieli się, jak można uzyskać pomoc, aby ich pracownicy podnieśli kwalifikacje. Uzyskali praktyczne informacje o realizowanym projekcie. Cieszy on się sporą popularnością w subregionie łomżyńskim. Jak dotąd wpłynęło ogółem 6918 formularzy zgłoszeniowych, z czego 607 w Zambrowie. Dotychczas zawarto 1601 umów, w tym 152 w Zambrowie.

Bliższe informacje o ww. projekcie można zasięgnąć w biurze przy  ulicy Obwodowej 2 w Zambrowie, II piętro, pokój 213 (budynek- Bursy Szkolnej).