Mieszkańcy gminy Szumowo doczekają się istotnej modernizacji drogi. Powiat Zambrowski rozpoczyna bowiem przebudowę odcinków Srebrna – Łętownica oraz Srebrna - Paproć Duża. Zarząd Powiatu Zambrowskiego rozstrzygnął już przetarg i wyłonił wykonawcę.

W miniony piątek (22 czerwca) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyło się oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bitum. Byli na nim obecni Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Zbigniew Rzepiński oraz mieszkańcy, a zarazem Radni Rady Gminy Szumowo: Wiceprzewodniczący Andrzej Pskiet z Paproci Dużej, Marian Kraszewski z Paproci Dużej, Andrzej Truchel ze Srebrnej oraz Jerzy Krakówka z Łętownicy.

- Mam bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Szumowo, a przede wszystkim dla mieszkańców Paproci Dużej, Łętownicy oraz Srebrnej. Zarząd Powiatu Zambrowskiego podpisał umowę z wykonawcą przebudowy drogi Srebrna – Łętownica i Srebrna – Paproć Duża. Droga ta ma swoją historię, którą znamy już chyba wszyscy. Jako Powiat Zambrowski byliśmy jednak bardzo mocno zdeterminowani, aby wykonać tę inwestycję. Dlatego też postanowiliśmy wykonać tą przebudowę, za środki pochodzące w 100% z naszego budżetu. Będzie ona obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej na najbardziej zdewastowanych odcinkach od Srebrnej do ronda w Paproci Dużej. Zakres robót przewiduje też wykonanie poboczy, zajadów oraz usunięcie wraz ze skarpami krzaków, które rosną przy tej drodze. Jest to bardzo duży problem na tym odcinku. Firma Bitum zadeklarowała, że w bardzo szybkim czasie wykona wszystkie zadania dotyczące położenia nawierzchni asfaltowej, także w najbliższych miesiącach droga ta zostanie wykonana, z czego niezmiernie się cieszymy – powiedział Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak.  

Roboty budowlane na drodze powiatowej Srebrna - Łętownica na odcinku 646 m. oraz na drodze powiatowej Srebrna – Paproć Duża na odcinku 1350 m. będą polegały na wykonaniu warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej na jezdni, wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonaniu obustronnych poboczy o nawierzchni żwirowej oraz wycince krzaków.

Wykonawca wykona inwestycję za kwotę 1 850 905, 25 zł.