W maju br., z inicjatywy Starosty Zambrowskiego Roberta Macieja Rosiaka, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyło się spotkanie poświęcone potrzebie remontu ul. 1 Maja w Szumowie, a dokładniej skrzyżowania z ul. Cmentarną.

W spotkaniu, oprócz Powiatu Zambrowskiego, udział wzięli również przedstawiciele Gminy Szumowo oraz zlokalizowanych przy tej ulicy zakładów pracy: ZPK Szumowo – Rupińscy i Rolbud sp. z o.o. Ustalono, że remont drogi jest konieczny  z uwagi na ciężki ruch samochodowy w tym rejonie oraz liczne dziury i uszkodzenia w nawierzchni jezdni.

Wykonane dotychczas cząstkowe łatanie dziur okazało się nieskuteczne. Dlatego też Powiat Zambrowski rozpoczął już remont drogi w obrębie wymienionego skrzyżowania. W ramach prac wykonywane jest frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie warstwy ścieralnej.

Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "TRAKT" Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, za kwotę 36 329,28 zł. Pozostałą do remontu część drogi na własny koszt wyremontują przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu.