Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Powiat Zambrowski pozyskał 5 183 540,00 zł. dofinansowania z rezerwy celowej od Ministerstwa Infrastruktury. Ta niebagatelna kwota przyznana została na inwestycję „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2681B – ulica Polowa w Zambrowie wraz z przebudową mostu na rzece Prątnik”.

Ministerstwo Infrastruktury przyznało Powiatowi Zambrowskiemu kwotę większą niż oczekiwana. Zarząd Powiatu wnioskował bowiem o 4 450 000,00 zł. Jest to wspaniała wiadomość dla mieszkańców całego powiatu, bowiem środki te przeznaczone zostaną na przebudowę i rozbudowę ul. Polowej, przy której zlokalizowany jest ważny dla całego regionu zakład pracy - Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji. Wpłynęła jedna oferta, opiewająca na 10 952 337,19 zł. Do tego doliczyć należy koszty nadzoru inwestorskiego.

Planowany zakres robót obejmuje rozbiórkę i budowę mostu na rzece Prątnik, przebudowę z rozbudową jezdni na odcinku nieco ponad 1000 m, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę i przebudowę chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego, budowę i przebudowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę pasa do skrętu w prawo do zakładu produkcji mleczarskiej, przebudowę linii energetyczno – oświetleniowej, przebudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz linii kablowej napowietrznej, przebudowę gazociągu średniego ciśnienia, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej oraz wycinkę drzew i krzewów.

Oprócz dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury Powiat Zambrowski pozyskał również deklarację wsparcia finansowego od Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów oraz od Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Zambrowie. Cała inwestycja wyniesie 11 007 933,00 zł. Zarząd Powiatu Zambrowskiego podjął już stosowną uchwałę. Teraz kwestia ta stanie na jutrzejszej (12.06) sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.