Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Powiat Zambrowski podsumował dotacje pozyskane na tzw. projekty miękkie, które realizowane były w roku 2017. Część z nich realizowana jest nadal. Ogółem udało się pozyskać aż 1 451 597,13 zł. dofinansowania. Było to 8 inicjatyw, które Starostwo Powiatowe realizowało bądź nadal realizuje wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, Miastem Łomża i innymi powiatami oraz z zambrowskimi szkołami średnimi.

- Zarząd Powiatu Zambrowskiego widzi ogromną rolę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Oprócz tego, co jest bardzo namacalne i widoczne, czyli środki na inwestycje twarde w postaci budowy dróg czy rozbudowy szpitala, staramy się też stawiać na ludzi i pozyskiwać środki na tzw. projekty miękkie. Rok 2017 był pod tym względem bardzo owocny. Na ich realizację pozyskaliśmy aż 1 451 597,13 zł. Prowadzimy taką politykę, że jako Zarząd Powiatu staramy się sami pozyskiwać te środki, ale też poprzez nasze jednostki organizacyjne czy Powiatowy Urząd Pracy. Naszym sztandarowym działaniem jest teraz realizacja RPO wraz z innymi powiatami województwa podlaskiego w ramach działania 3.2.1 i 3.2.2 – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Zaczęliśmy go we wrześniu ubiegłego roku. Przez kilka miesięcy wydatkowaliśmy prawie 400 tys. zł. Chciałbym jeszcze raz namówić mieszkańców powiatu, aby korzystali z tych możliwości. Biuro tego konkretnego projektu znajduje się w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie – powiedział Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak.

Jedną z inicjatyw na którą pozyskano środki był projekt „Ścisłe nauki i dobre chęci to nas kręci " realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie na kwotę 133 942,50 zł, w tym kwota 120 184.47 zł, pochodzi ze środków europejskich, natomiast pozostałe 13 758,03 zł z budżetu państwa. Program obejmował realizację zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, i języka angielskiego, rozwijanie przedsiębiorczości u uczniów, doradztwo zawodowe, zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu edukacyjnego do Gdyni i Gdańska oraz doposażenie pracowni.

Kolejny projekt to „Postaw na sukces” realizowany przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości na kwotę 65 599,32 zł., w tym kwota 58 942.06 zł. pochodzi ze środków europejskich, natomiast pozostałe 6 657,26 zł z budżetu państwa. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, informatyki, geografii, przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, biologii, szkolenie dla nauczycieli oraz dokonano zakupów pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół nr 1 realizował projekt „Nowe kompetencje - Nowe perspektywy”. Jego kwota to  207 994,02 zł w tym kwota 186 342,83 zł. pochodzi ze środków europejskich, natomiast pozostałe 21 651,19 zł. z budżetu państwa. W ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii, języków obcych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz uczniów LO. Ponadto zorganizowano pozaszkolny językowy i matematyczny obóz naukowy, a także wyjazdy edukacyjne rozwijające kompetencje naukowo - techniczne. Dokonano też zakupów pomocy dydaktycznych.  

Kolejny projekt nosi nazwę „ Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu ". Realizowany jest również przez Zespół Szkół Nr 1 za kwotę 326 762.11 zł., w tym kwota 313 281,13 zł. pochodzi ze środków europejskich, natomiast pozostałe 13 480,98 zł z budżetu państwa. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę matematyczną, naukowo-techniczną i językową związaną z kształconym zawodem oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczniów, szkolenia doskonalące warsztat pracy nauczycieli oraz studia podyplomowe na kierunkach logistyk oraz doradztwo zawodowe. Projekt zakłada też wyposażenie w sprzęt pracowni sieci komputerowych oraz doposażenie pracowni logistycznej oraz pracowni gospodarki materiałowej, organizację staży zawodowych i praktyk dla uczniów.

Projekt "Pendolino do zatrudnienia"  realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie za kwotę 205 221,93 zł. przy czym kwota 183 447,93 zł. pochodzi ze środków europejskich, natomiast pozostałe 21 744,00 zł. z budżetu państwa. W ramach projektu PUP w Zambrowie obejmuje działaniami 82 osób w następujących formach wsparcia : staż dla 64 uczestników, prace interwencyjne dla 18 uczestników.

Kolejny projekt Powiatowego Urzędu Pracy to "Dojrzałość w cenie”. Kwota jego realizacji to 84 521,61 zł., przy czym kwota 74 107,25 zł. pochodzi ze środków europejskich, natomiast pozostałe 10 414,36 zł. z budżetu państwa. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.07.2017-31.12.2018 roku. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w PUP w Zambrowie.