Kampania informacyjna, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Dotyczą one najczęściej zakupów garnków, pościeli, urządzeń medycznych czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu.