Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Ogłasza się, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za 2017 r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2018-2023;
  2. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok;
  3. przystąpienia do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (IV)”;
  4. przystąpienia do projektu „Aktywność szansą na pracę (IV)”;
  5. przystąpienia do projektu „Staż zawodowy jako wzmacnianie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy”;
  6. delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.